SHENZHOU được chứng nhận theo một số tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO14001, IATF16949, v.v. và do đó chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Trong Chứng chỉ chất lượng, bạn có thể xem các chứng chỉ quan trọng nhất trong số các chứng chỉ này.

Các sản phẩm của SHENZHOU cũng được UL phê duyệt. Các chứng chỉ hoặc liên kết đến thư mục chứng chỉ trực tuyến của UL có thể được tìm thấy trong UL.

Ngoài ra, các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, được nhấn mạnh bởi các kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho hầu hết các sản phẩm của chúng tôi. Để xem những thứ này, vui lòng vào SGS và ĐẠT.

1 (4)
1 (2)
1 (5)
1 (3)
Reach
SGS