Danh sách so sánh thứ nguyên

Các thông số Kỹ thuật & Đặc điểm kỹ thuật của dây điện của công ty chúng tôi theo hệ thống đơn vị quốc tế, với đơn vị là milimet (mm). Danh sách sau đây so sánh Máy đo dây của Mỹ (AWG) và Máy đo dây tiêu chuẩn của Anh (SWG) và bạn có thể sử dụng nó làm tài liệu tham khảo.

Máy đo dây Trung Quốc (GB)

Máy đo dây điện quốc tế (IEC)

Máy đo dây tiêu chuẩn của Đức (DIE)

Vương quốc Anh

Trên danh nghĩa

Hoa Kỳ

Tiêu chuẩn

Máy đo dây Trung Quốc GB

 Mã dây kỹ thuật điện quốc tế IEC

 Khuôn đo dây tiêu chuẩn của Đức

Nước Anh

 Trên danh nghĩa

 Hoa Kỳ

 Tiêu chuẩn

Đường kính danh nghĩa (mm)

Đường kính danh nghĩa (mm)

Đường kính danh nghĩa (mm)

SWG

Đường kính (mm)

AWG

Đường kính (mm)

0,02

0,02

 

 

0,02

52

0,02

0,022

0,022

 

 

 

 

 

0,025

0,025

0,025

50

0,025

50

0,025

0,028

0,028

 

 

 

 

 

0,032

0,032

0,032

49

0,031

48

0,032

0,036

0,036

 

 

 

47

0,035

0,04

0,04

0,04

48

0,041

46

0,041

0,045

0,045

 

 

 

45

0,045

0,05

0,05

0,05

47

0,051

44

0,05

0,056

0,056

 

46

0,061

43

0,056

0,063

0,063

0,063

45

0,071

42

0,063

0,071

0,071

0,071

44

0,081

41

0,071

0,08

0,08

0,08

43

0,071

40

0,079

0,09

0,09

0,09

42

0,102

39

0,089

0,1

0,1

0,1

41

0,112

38

0,101

0,112

0,112

0,112

40

0,122

37

0,113

0,125

0,125

0,125

39

0,132

36

0,127

0,14

0,14

0,14

38

0,152

35

0,143

0,16

0,16

0,16

37

0,173

34

0,16

 

 

 

36

0,193

 

 

0,18

0,18

0,18

 

 

 

0,18

 

 

 

35

0,213

33

 

0,2

0,2

0,2

34

0,234

32

0,202

0,224

0,224

0,224

33

0,254

31

0,227

 

 

 

32

0,274

 

 

0,25

0,25

0,25

31

0,295

30

0,255

0,28

0,28

0,28

30

0,315

29

0,286

0,315

0,315

0,315

29

0,345

28

0,321

0,355

0,355

0,355

28

0,376

27

0,361

0,4

0,4

0,4

27

0,417

26

0,405

0,45

0,45

0,45

26

0,457

25

0,455

0,5

0,5

0,5

25

0,508

 

 

0,56

0,56

 

24

0,559

 

 

0,6

0,6

 

23

0,61

24

0,511

0,63

0,63

0,63

 

 

23

0,574

0,71

0,71

0,71

 

 

22

0,642

0,75

0,75

0,75

 

 

21

0,724

0,8

0,8

0,8

22

0,711

 

0,812

0,85

0,85

0,85

21

0,813

20

 

0,9

0,9

0,9

20

0,914

19

0,911

0,95

0,95

0,95

 

 

 

 

1

1

1

 

 

18

1.024

1,06

1,06

1,06

19

1,016

 

 

1.12

1.12

1.12

 

 

17

1.151

1.18

1.18

1.18

 

 

 

 

1,25

1,25

1,25

18

 

16

1,29

1,32

1,32

1,32

 

1.219

 

 

1,4

1,4

1,4

17

 

15

1,45

1,5

1,5

1,5

 

1.422

 

 

1,6

1,6

1,6

 

 

14

1.628

1,7

1,7

1,7

16

1.626

 

 

1,8

1,8

1,8

 

 

13

1.829

1,9

1,9

1,9

15

1.829

 

 

2

2

2

 

 

12

2.052

2,12

2,12

2,12

14

2.032

 

 

2,24

2,24

2,24

 

 

11

2.3

2,36

2,36

2,36

13

2.337

 

 

2,5

2,5

2,5

12

2.642

10

2,59