Các nhà máy lớn, xưởng sản xuất và dây chuyền sản xuất tiên tiến

1 (1)
1 (2)
1 (3)

Quy trình sản xuất

Dây CCA Nguyên liệu: Dây nhôm lớp đồng

1
2

Quá trình tạo lớp: Bằng cách hàn hồ quang argon, lớp đồng mịn sẽ phủ trên thanh nhôm

1
2
3

Đang vẽ

qua khuôn đa kênh, rút ​​dây nhôm mạ đồng kích thước lớn theo quy cách yêu cầu. Bản vẽ giữa: vẽ dây kích thước lớn đến kích thước trung bình (0,60-3,00mm); Bản vẽ nhỏ: vẽ kích thước trung bình đến kích thước nhỏ hơn, cho quá trình tráng men sử dụng.

1
2

Quy trình tráng men

Dây được chỉ định hoàn thành trong xưởng vẽ, trải qua quá trình ủ và tráng men, sau đó quấn trên các cuộn yêu cầu.

Kiểm soát chất lượng

● Người kiểm tra kiểm tra chất lượng
● Sức mạnh kỹ thuật của công ty
● Hình ảnh của thiết bị thử nghiệm

1 (6)

Peel twist teste

1 (5)

Máy kiểm tra sự cố điện áp cao

1 (4)

Hệ thống tổn thất điện môi

1 (3)

Máy kiểm tra tính liên tục của lớp tráng men

1 (2)

Máy kiểm tra sự cố điện áp nhiệt độ cao

1 (1)

Máy kiểm tra điện trở thông minh

1 (10)

● Hệ thống giám sát trực tuyến dây tráng men

● Máy kiểm tra góc hồi lưu

● Máy kiểm tra độ giãn dài

● Máy kiểm tra ma sát tĩnh

● Trình kiểm tra chụp nhanh

● Máy thử sơn cạo pittông

● Máy kiểm tra mối hàn

Bao bì

1 (8)
1 (9)
1 (7)