Giá hàng hóa ngắn hạn vẫn ở mức cao, nhưng thiếu sự hỗ trợ trong trung và dài hạn
Trong ngắn hạn, các yếu tố hỗ trợ giá hàng hóa vẫn đang được duy trì. Một mặt, môi trường tài chính lỏng lẻo vẫn tiếp diễn. Mặt khác, tình trạng tắc nghẽn nguồn cung tiếp tục hoành hành trên thế giới. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, giá cả hàng hóa phải đối mặt với một số hạn chế. Thứ nhất, giá cả hàng hóa quá cao. Thứ hai, những hạn chế từ phía cung đã dần được nới lỏng. Thứ ba, các chính sách tiền tệ ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã dần bình thường hóa. Thứ tư, tác dụng bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá hàng hóa trong nước từng bước được phát huy.


Thời gian đăng: 09-05-2021