Ống cuộn thon (Đối với dây tráng men)

43d9caa61

Thông số sản phẩm

Loại ống chỉ

d1 [mm]

d4 [mm]

I1 [mm]

I2 [mm]

d14 [mm]

Trọng lượng ống chỉ [g]

danh dự. trọng lượng dây ròng [kg] *

được khuyến nghị cho các kích thước dây [mm]

ống cuốn mỗi hộp

Dây đồng tráng men

Dây nhôm tráng men

Dây CCA tráng men

10% CCA

30% CCA

40% CCA

50% CCA

 

 

PT-4

124

22

200

170

140

0,23

6

2

2,5

3

3.2

3.5

0,04 ~ 0,19

4

PT-10

160

22

230

200

180

0,45

15

4,5

5

6

6,5

7,5

0,20 ~ 0,29

2/4

PT-15

180

22

230

200

200

0,54

20

6,5

7

8

8.5

9

0,30 ~ 0,62

1/2

PT-25

215

32

280

250

230

0,75

28

10

11

13

14

15

0,65 ~ 4,00

1

PT-60

270

32

406

350

300

2,05

80

24

24

28

32

35

0,65 ~ 4,00

1

nbsp;